groots met Toetsmoment en KennisScan

Onze producten

IT-score biedt u de volgende producten aan
Toetsmoment

De applicatie om op eenvoudige wijze en geheel digitaal examens of proeftoetsen af te nemen. De applicatie is op de markt onder de naam toetsmoment.nl

KennisScan

Met de kennisscan kijken we naar de status van de vakkennis van je medewerkers. Je ziet in één oogopslag of medewerkers de juiste kennis bezitten, individueel en als team. Je krijgt snel een beeld van de aanwezige kennis binnen je afdeling en van de onderwerpen die aandacht vragen. Na afloop van de scan volgt er een heldere managementrapportage en optioneel advies over een vervolgtraject. Het is mogelijk de bij de medewerkers aanwezig kennis op verschillende niveaus te inventariseren. Daarbij sluiten wij aan op de nieuwste opleidingseisen.

Mijnleermoment

De applicatie is een elektronische leeromgeving, geschikt voor scholen, universiteiten en andere opleidingsinstellingen. De applicatie is op de markt onder de naam mijnleermoment.nl

Examens

Wij zijn een onafhankelijk examenbureau dat voor Segment Opleidingen NLQF examens organiseert en afneemt.

Over ons

missie
Wij willen opleiden eenvoudig, begrijpelijk en betaalbaar maken.

IT-Score is een nichespeler op het gebied van kennissystemen en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van onderwijs concepten en systemen die leren in organisaties vergemakkelijkt. Wij zijn een onafhankelijk examenbureau dat examens afneemt voor gerenommeerde opleiders met een NLQF validatie. Wij zorgen ervoor dat in uw organisatie de benodigde kennis, op de meest efficiënte wijze wordt aangeboden. Geen dure standaard opleidingen maar precies datgene waar uw organisatie omvraagt en getoetst aan uw wensen. Wij kunnen voor uw organisatie een nulmeting verrichten, de opleiding helpen vormgeven en de opgedane kennis weer toetsen. Opdrachten worden projectmatig uitgevoerd door multidisciplinaire teams. Afhankelijk van de opdracht werken onze ervaren onderwijskundigen, ontwikkelaars, vormgevers en docenten samen om voor uw organisatie een perfect passende oplossing te bieden.

 • Beschikbaarheid

  Systemen

 • Hosting

  ISO 27001 gecertificeerd

 • Openheid

  Onze programma's communiceren met uw backend

 • Klanttevredenheid

  De waardering van onze klanten

Gemeente Rotterdam IPD Cannock Chase Segment Opleidingen Regionale Belasting Groep SVHW Kenniscentrum Lokale Belastingen

Contact

Neem contact met mij op

Laatste nieuws

Examenreglement vastgesteld!